Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 2k
Trešdiena, 2020. gada 29. janvāris - Brisele

9. Sarunas pirms Padomes pirmā lasījuma (Reglamenta 72. pants)

Sēdes vadītājs paziņoja par EMPL komitejas un ECON komitejas saskaņā ar Reglamenta 72. pantu pieņemto lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz šādām Parlamenta nostājām pirmajā lasījumā:

EMPL komiteja

—   Eiropas Parlamenta 2019. gada 16. janvāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) – nostāja pirmajā lasījumā P8_TA(2019)0019;

ECON komiteja

—   Eiropas Parlamenta 2019. gada 27. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīmu un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012 un (ES) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)) – nostāja pirmajā lasījumā P8_TA(2019)0300.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 24. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika