Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 2k
Woensdag 29 januari 2020 - Brussel

9. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement)

De Voorzitter deelt de besluiten van de commissies EMPL en ECON mee om overeenkomstig artikel 72 van het Reglement interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van de volgende standpunten van het Parlement in eerste lezing:

commissie EMPL

—   Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 januari 2019 over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0019;

commissie ECON

—   Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 27 maart 2019 betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012 en (EU) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0300.

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid