Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 2k
Środa, 29 stycznia 2020 r. - Bruksela

9. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił, że zgodnie z art. 72 Regulaminu komisje EMPL i ECON postanowiły o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie następujących stanowisk Parlamentu w pierwszym czytaniu:

komisja EMPL

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) (FEM) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) - stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0019;

komisja ECON

—   Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, (UE) nr 648/2012 i (UE) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)) – stanowisko w pierwszym czytaniu P8_TA(2019)0300.

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności