Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 2k
Streda, 29. januára 2020 - Brusel

9. Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho poriadku)

Predseda v súlade s článkom 72 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutia výborov EMPL a ECON začať medziinštitucionálne rokovania na základe pozícií Európskeho parlamentu v prvom čítaní, pokiaľ ide o:

výbor EMPL   

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. januára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0019;

výbor ECON

—   Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. marca 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán a o zmene nariadení (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012 a (EÚ) 2015/2365 (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)) – pozícia v prvom čítaní P8_TA(2019)0300.

Posledná úprava: 24. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia