Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Сряда, 29 януари 2020 г. - Брюксел

10. Подписване на актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че заедно с председателя на Съвета ще подпише днес следния акт, приет съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на финансовата дисциплина, считано от финансовата 2021 година, и на Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на гъвкавостта между стълбовете, що се отнася до календарната 2020 година (00095/2019/LEX - C9-0012/2020 - 2019/0253(COD)).

Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност