Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Woensdag 29 januari 2020 - Brussel

10. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)

De Voorzitter laat weten dat hij, samen met de voorzitter van de Raad, die dag de volgende volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handeling zal ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1306/2013 wat de financiële discipline vanaf het begrotingsjaar 2021 betreft en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 wat de flexibiliteit tussen de pijlers voor het kalenderjaar 2020 betreft (00095/2019/LEX - C9-0012/2020 – 2019/0253(COD)).

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid