Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 1k
Miercuri, 29 ianuarie 2020 - Bruxelles

10. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 79 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va proceda astăzi la semnarea următorului act adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește disciplina financiară începând cu exercițiul financiar 2021 și a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește flexibilitatea între piloni în anul calendaristic 2020 (00095/2019/LEX - C9-0012/2020 - 2019/0253(COD))

Ultima actualizare: 24 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate