Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 4k
Středa, 29. ledna 2020 - Brusel

12. Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o některá podrobná pravidla produkce ekologických produktů (C(2020)00051 - 2020/2516(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 13. ledna 2020

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o opravě některých jazykových znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1254/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích větracích jednotek pro obytné budovy (C(2020)00142 - 2020/2526(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 20. ledna 2020

předáno příslušnému výboru: ITRE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje polské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel (C(2020)00187 - 2020/2530(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 21. ledna 2020

předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397, pokud jde o normy pro databáze Unie pro osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky a lodní deníky (C(2020)00248 - 2020/2528(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 20. ledna 2020

předáno příslušnému výboru: TRAN, EMPL (článek 57 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o Evropské databázi trupů plavidel (C(2020)00255 - 2020/2527(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 20. ledna 2020

předáno příslušnému výboru: TRAN

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se na žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta z 1 na 3 měsíce:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, pokud jde o upřesnění zacházení s OTC deriváty v souvislosti s určitými jednoduchými, transparentními a standardizovanými sekuritizacemi pro účely zajištění (C(2019) 8950 – 2019/3011(DEA))

Lhůta pro vyslovení námitek: 3 měsíce od data přijetí, tj. 17. prosince 2019 na žádost příslušného výboru

předáno příslušnému výboru: ECON

Poslední aktualizace: 24. srpna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí