Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 4k
Kolmapäev, 29. jaanuar 2020 - Brüssel

12. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 2)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/848 II lisa seoses mahepõllumajanduslike toodete teatavate üksikasjalike tootmisnõuetega (C(2020)00051 - 2020/2516(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 13. jaanuarist 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse delegeeritud määruse (EL) nr 1254/2014 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses elamuventilatsiooniseadmete energiamärgistusega) teatavaid keeleversioone (C(2020)00142 - 2020/2526(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 20. jaanuaris 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/208 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduses kasutatavatele sõidukitele tüübikinnituse andmisega seotud kasutusohutuse nõuete osas) poolakeelset versiooni (C(2020)00187 - 2020/2530(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 21. jaanuaris 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/2397 liidu kvalifikatsioonitunnistuste, teenistusraamatute ja logiraamatute andmebaaside nõuete osas (C(2020)00248 - 2020/2528(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 20. jaanuar 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN, EMPL (kodukorra artikkel 57)

- Komisjoni delegeeritud määrus Euroopa siseveelaevade andmebaasi kohta (C(2020)00255 - 2020/2527(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 20. jaanuarist 2020

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

Delegeeritud õigusakti ettepanek, mille vastuväite esitamise tähtaega pikendati pädeva komisjoni taotlusel 3 kuuni (1 kuu asemel):

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/2251 seoses börsiväliste tuletisinstrumentide käsitluse täpsustamisega riskide maandamiseks kasutatavate teatavate lihtsate, läbipaistvate ja standarditud väärtpaberistamiste puhul (C2019) 8950 – 2019/3011(DEA))

Vastuväidete esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 17. detsembrist 2019 pädeva komisjoni taotluse alusel

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

Viimane päevakajastamine: 24. august 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika