Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 3k
Srijeda, 29. siječnja 2020. - Bruxelles

12. Delegirani akti (članak 111. stavak 2. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih detaljnih pravila proizvodnje za ekološke proizvode (C(2020)00051 - 2020/2516(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. siječnja 2020.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o ispravku određenih jezičnih verzija Delegirane uredbe (EU) br. 1254/2014 o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti stambenih ventilacijskih jedinica (C(2020)00142 - 2020/2526(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 20. siječnja 2020.

upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o ispravku poljske jezične verzije Delegirane uredbe (EU)2015/208 o dopuni Uredbe (EU) br. 167/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve funkcionalne sigurnosti vozila za homologaciju vozila za poljoprivredu i šumarstvo (C(2020)00187 - 2020/2530(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 21. siječnja 2020.

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive (EU) 2017/2397 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standarda za baze podataka za svjedodžbe Unije o stručnoj osposobljenosti, brodarske knjižice i brodske dnevnike (C(2020)00248 - 2020/2528(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 20. siječnja 2020.

upućeno nadležnom odboru: TRAN, EMPL (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o europskoj bazi podataka o plovilima (C(2020)00255 - 2020/2527(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 20. siječnja 2020.

upućeno nadležnom odboru: TRAN

Nacrt delegiranog akta za koji je na zahtjev nadležnog odbora rok promijenjen s 1 na 3 mjeseca:

Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 u pogledu određivanja tretmana OTC izvedenica u vezi s određenim jednostavnim, transparentnim i standardiziranim sekuritizacijama u svrhu ograničavanja rizika (C(2019) 8950 – 2019/3011(DEA))

Rok za prigovor: 3 mjeseca od dana primitka 17. prosinca 2019. na zahtjev nadležnog odbora

upućeno nadležnom odboru: ECON

Posljednje ažuriranje: 24. kolovoza 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti