Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 4k
Trečiadienis, 2020 m. sausio 29 d. - Briuselis

12. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų išsamių ekologiškų produktų gamybos taisyklių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2018/848 II priedas (C(2020)00051 - 2020/2516(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. sausio 13 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisomos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1254/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES papildoma gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimais, tam tikrų kalbų redakcijos (C(2020)00142 - 2020/2526(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. sausio 20 d.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisoma Deleguotojo reglamento (ES) 2015/208, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 papildomas žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimui taikomais transporto priemonių funkcinės saugos reikalavimais, redakcija lenkų kalba (C(2020)00187 - 2020/2530(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. sausio 21 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/2397 papildoma nuostatomis dėl Sąjungos kvalifikacijos pažymėjimų, tarnybos įrašų knygelių ir laivo žurnalų duomenų bazių standartų (C(2020)00248 - 2020/2528(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. sausio 20 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN, EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl Europos laivų korpusų duomenų bazės (C(2020)00255 - 2020/2527(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2020 m. sausio 20 d.

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

Deleguotojo akto projekto, kuriam atsakingo komiteto prašymu nuo 1 mėn. iki 3 mėnesių pratęstas terminas:

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl ne biržos išvestinėms finansinėms priemonėms, susijusioms su tam tikrais paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriais rizikos draudimo tikslais, taikomos tvarkos iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2251 (C(2019) 8950 – 2019/3011(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: atsakingo komiteto prašymu 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. gruodžio 17 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Atnaujinta: 2020 m. rugpjūčio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika