Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 4k
Trešdiena, 2020. gada 29. janvāris - Brisele

12. Deleģētie akti (Reglamenta 111. panta 2. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz dažiem sīki izstrādātiem bioloģisko produktu ražošanas noteikumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 II pielikumu (C(2020)00051 – 2020/2516(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 13. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru labo Deleģētās regulas (ES) Nr. 1254/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES attiecībā uz dzīvojamo ēku ventilācijas iekārtu energomarķējumu, atsevišķu valodu versijas (C(2020)00142 – 2020/2526(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 20. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru labo Deleģētās regulas (ES) 2015/208, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina attiecībā uz transportlīdzekļu funkcionālā drošuma prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai, poļu valodas versiju (C(2020)00187 – 2020/2530(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 21. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz Savienības kvalifikācijas sertifikātu, darba uzskaites grāmatiņu un kuģa žurnālu datubāzu standartiem papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2017/2397 (C(2020)00248 – 2020/2528(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 20. janvāri.

nodots atbildīgajām komitejām: TRAN, EMPL (Reglamenta 57. pants)

- Komisijas deleģētā regula par Eiropas kuģu korpusu datubāzi (C(2020)00255 – 2020/2527(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2020. gada 20. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

Deleģētā akta projekts, kuram pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma termiņš iebildumu izteikšanai ir mainīts no 1 mēneša uz 3 mēnešiem

Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2016/2251 groza attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem piemērotās procedūras specifikāciju saistībā ar dažiem vienkāršiem, pārredzamiem un standartizētiem vērtspapīrošanas darījumiem riska ierobežošanas nolūkā (C(2019) 8950 – 2019/3011(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2019. gada 17. decembri, kā to pieprasījusi atbildīgā komiteja.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 24. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika