Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 4k
Woensdag 29 januari 2020 - Brussel

12. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde gedetailleerde productievoorschriften voor biologische producten (C(2020)00051 - 2020/2516(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 13 januari 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van bepaalde taalversies van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1254/2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van residentiële ventilatie-eenheden (C(2020)00142 - 2020/2526(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 20 januari 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van de Poolse taalversie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/208 ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 167/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft functionele veiligheidsvoorschriften voor de goedkeuring van landbouw- en bosbouwvoertuigen (C(2020)00187 - 2020/2530(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 januari 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de normen voor gegevensbanken voor EU-kwalificatiecertificaten, dienstboekjes en logboeken (C(2020)00248 - 2020/2528(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 20 januari 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN, EMPL (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende de Europese scheepsrompendatabank (C(2020)00255 - 2020/2527(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 20 januari 2020

verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn op verzoek van de bevoegde commissie is gewijzigd van 1 naar 3 maanden:

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2251 wat betreft de specificatie van de behandeling van otc-derivaten in verband met bepaalde eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisaties voor afdekkingsdoeleinden (C(2019) 8950 – 2019/3011(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden, vanaf de datum van ontvangst van 17 december 2019 op verzoek van de bevoegde commissie

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid