Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 4k
Miercuri, 29 ianuarie 2020 - Bruxelles

12. Acte delegate [articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite norme de producție detaliate pentru produsele ecologice (C(2020)00051 - 2020/2516(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 13 ianuarie 2020

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului delegat (UE) nr. 1254/2014 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică aplicabile unităților de ventilație rezidențiale (C(2020)00142 - 2020/2526(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 20 ianuarie 2020

retrimis comisiei competente: ITRE

- Regulamentul delegat al Comisiei de rectificare a versiunii în limba polonă a Regulamentului delegat (UE) 2015/208 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de siguranță în funcționare a vehiculului pentru omologarea vehiculelor agricole și forestiere (C(2020)00187 - 2020/2530(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 21 ianuarie 2020

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2017/2397 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele pentru bazele de date privind certificatele de calificare ale Uniunii, carnetele de serviciu și jurnalele de bord (C(2020)00248 - 2020/2528(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 20 ianuarie 2020

retrimis comisiei competente: TRAN, EMPL (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei privind baza de date europeană pentru identificarea navelor (C(2020)00255 - 2020/2527(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 20 ianuarie 2020

retrimis comisiei competente: TRAN

Proiect de act delegat pentru care termenul a fost modificat de la 1 la 3 luni la cererea comisiei competente:

Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a regulamentului delegat (UE) 2016/2251 pentru a clarifica modul în care sunt tratate contractele derivate extrabursiere încheiate în legătură cu anumite securitizări simple, transparente și standardizate pentru acoperirea riscurilor (C(2019) 8950 – 2019/3011(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 17 decembrie 2019, la cererea comisiei compétente

retrimis comisiei competente: ECON

Ultima actualizare: 24 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate