Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Сряда, 29 януари 2020 г. - Брюксел

13. Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки за изпълнение, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за поправка на текста на някои езици на Регламент (ЕС) № 1253/2014 за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на вентилационни агрегати (D064375/02 - 2020/2517(RPS) - срок: 13 април 2020 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за поправка на текста на шведски език на Регламент (ЕС) № 68/2013 относно каталога на фуражните суровини (D065323/01 - 2020/2529(RPS) - срок: 22 април 2020 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност