Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 1k
Středa, 29. ledna 2020 - Brusel

13. Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise o opravě některých jazykových znění nařízení (EU) č. 1253/2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek (D064375/02 - 2020/2517(RPS) - lhůta: 13. dubna 2020)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se opravuje švédské znění nařízení (EU) č. 68/2013 o katalogu pro krmné suroviny (D065323/01 - 2020/2529(RPS) - lhůta: 22. dubna 2020)
předáno příslušnému výboru: AGRI

Poslední aktualizace: 24. srpna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí