Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Woensdag 29 januari 2020 - Brussel

13. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot rectificatie van bepaalde taalversies van Verordening (EU) nr. 1253/2014 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eisen inzake ecologisch ontwerp voor ventilatie-eenheden (D064375/02 - 2020/2517(RPS) - termijn : 13 april 2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot rectificatie van de Zweedse taalversie van Verordening (EU) nr. 68/2013 betreffende de catalogus van voedermiddelen (D065323/01 - 2020/2529(RPS) - termijn : 22 april 2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid