Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 1k
Środa, 29 stycznia 2020 r. - Bruksela

13. Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia (UE) nr 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych (D064375/02 - 2020/2517(RPS) - termin: 13 kwietnia 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania szwedzkiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 68/2013 w sprawie katalogu materiałów paszowych (D065323/01 - 2020/2529(RPS) - termin: 22 kwietnia 2020 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności