Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Streda, 29. januára 2020 - Brusel

13. Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravujú niektoré jazykové znenia nariadenia (EÚ) č. 1253/2014, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o ekodizajn vetracích jednotiek (D064375/02 - 2020/2517(RPS) - lehota: 13. apríla 2020)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje švédske znenie nariadenia (EÚ) č. 68/2013 o Katalógu kŕmnych surovín (D065323/01 - 2020/2529(RPS) - lehota: 22. apríla 2020)
predložené gestorskému výboru: AGRI

Posledná úprava: 24. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia