Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 12k
Keskiviikko 29. tammikuuta 2020 - Bryssel

14. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) muilta toimielimiltä

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta (COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI

- Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (COM(2020)0023 – C9-0008/2020 – 2018/0196(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 145 artiklan 1 kohdan ja 146 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 322 artiklan 1 kohdan määräysten mukaisesti tilintarkastustuomioistuinta tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

REGI

lausuntoa varten :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

- Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen (N9-0005/2020 [01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen (N9-0005/2020 [02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtajan nimittäminen (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Ehdotus neuvoston päätökseksi viisumien myöntämisen helpottamista koskevan Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

2) parlamentin valiokunnilta

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen tekemisestä (21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

- Mietintö Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajan nimitysehdotuksesta (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

- Mietintö yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimitysehdotuksesta (N9-0005/2020 [01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0009/2020)

- Mietintö yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtajan nimitysehdotuksesta (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0010/2020)

- Mietintö yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimitysehdotuksesta (N9-0005/2020 [02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

- Mietintö valtakirjojen tarkastuksesta (2019/2180(REG)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

Päivitetty viimeksi: 24. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö