Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 12k
Trečiadienis, 2020 m. sausio 29 d. - Briuselis

14. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas (COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

Nuomonė :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI

- Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės (COM(2020)0023 – C9-0008/2020 – 2018/0196(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį ir 146 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.
Pagal Sutarties 322 straipsnio 1 dalį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Audito Rūmais.

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

Nuomonė :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

- Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimas. (N9-0005/2020 [01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimas. (N9-0005/2020 [02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimas (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET

2) Parlamento komitetų:

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo projekto (21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos bankininkystės institucijos vykdomojo direktoriaus skyrimo (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimo (N9-0005/2020[01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0009/2020)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos pirmininko pavaduotojo skyrimo (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0010/2020)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Bendros pertvarkymo valdybos nario skyrimo (N9-0005/2020[02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

- Pranešimas dėl įgaliojimų patikrinimo (2019/2180(REG)) - JURI komitetas - Pranešėja: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

Atnaujinta: 2020 m. rugpjūčio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika