Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 12k
Miercuri, 29 ianuarie 2020 - Bruxelles

14. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă (COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

REGI

aviz :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI

- Propunerea modificată de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize (COM(2020)0023 – C9-0008/2020 – 2018/0196(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 322 alineatul (1) din Tratat, Președintele va consulta Curtea de Conturi cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

REGI

aviz :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

- Numirea unui membru al Comitetului Unic de Rezoluție (N9-0005/2020 [01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ECON

- Numirea unui membru al Comitetului Unic de Rezoluție (N9-0005/2020 [02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ECON

- Numirea vicepreședintelui Comitetului Unic de Rezoluție (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ECON

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Belarus privind facilitarea eliberării vizelor (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET

2) de comisiile parlamentare

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)) - AFCO - Raportor: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

- Raport referitor la propunerea de numire a directorului executiv al Autorității bancare europene (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)) - ECON - Raportoare: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

- Raport referitor la propunerea de numire a unui membru al Comitetului Unic de Rezoluție (N9-0005/2020[[01]] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)) - ECON - Raportoare: Irene Tinagli (A9-0009/2020)

- Raport referitor la propunerea de numire a vicepreședintelui Comitetului Unic de Rezoluție (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)) - ECON - Raportoare: Irene Tinagli (A9-0010/2020)

- Raport referitor la propunerea de numire a unui membru al Comitetului Unic de Rezoluție (N9-0005/2020[[02]] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)) - ECON - Raportoare: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

- Raport privind verificarea prerogativelor (2019/2180(REG)) - JURI - Raportoare: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

Ultima actualizare: 24 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate