Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 12k
Sreda, 29. januar 2020 - Bruselj

14. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod (COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

REGI

mnenje :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI

- Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume (COM(2020)0023 – C9-0008/2020 – 2018/0196(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 145(1) in 146(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.
Predsednik se bo v skladu s členom 322 Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Računskim sodiščem.

posredovano

pristojni odbor :

REGI

mnenje :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

- N- Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje (N9-0005/2020 [01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje (N9-0005/2020 [02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Imenovanje podpredsednika Enotnega odbora za reševanje (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET

2) od odborov

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)) - odbor AFCO - Poročevalec: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

- Poročilo o predlogu za imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)) - odbor ECON - Poročevalka: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

- Poročilo o predlogu za imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje (N9-0005/2020[01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)) - odbor ECON - Poročevalka: Irene Tinagli (A9-0009/2020)

- Poročilo o predlogu za imenovanje podpredsednika Enotnega odbora za reševanje (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)) - odbor ECON - Poročevalka: Irene Tinagli (A9-0010/2020)

- Poročilo o predlogu za imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje (N9-0005/2020[02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)) - odbor ECON - Poročevalka: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

- Poročilo o preverjanju veljavnosti mandatov poslancev (2019/2180(REG)) - odbor JURI - Poročevalka: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

Zadnja posodobitev: 24. avgust 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov