Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 10k
Woensdag 29 januari 2020 - Brussel

15. Regeling van de werkzaamheden
CRE

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van januari II 2020 (PE 646.752/PDOJ) is verspreid.

Na overleg met de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijzigingen voor (artikel 158 van het Reglement):

Woensdag

Verklaringen van de Raad en de Commissie over de coronavirusepidemie worden als eerste agendapunt van de avond na de stemmingen toegevoegd. De vergadering wordt verlengd tot 24.00 uur.

Donderdag

De volgende punten worden aan de stemmingen toegevoegd:
- Bezwaar op grond van artikel 111, lid 3, van het Reglement: de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels – titaandioxide”;
- twee verslagen van
Irene Tinagli over de “Benoeming van een lid van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad”;
- het verslag van
Irene Tinagli over de “Benoeming van de vicevoorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad”;
- het verslag van
Irene Tinagli over de “Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA)”;
- het verslag van
Lucy Nethsingha over het “Onderzoek geloofsbrieven”.

Het Parlement stemt in met die voorstellen.

De indieningstermijnen voor het verslag van Lucy Nethsingha over het “Onderzoek geloofsbrieven” zijn als volgt vastgesteld:
- amendementen: woensdag 29 januari 2020 om 18.00 uur.
- verzoeken om afzonderlijke stemmingen en stemming in onderdelen: woensdag 29 januari 2020 om 21.00 uur.

Voorts heeft de Voorzitter de volgende wijzigingsverzoeken gekregen:

Woensdag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om de titel van de verklaring van de Commissie over de “EU-strategie voor mobiliteit en vervoer: maatregelen vereist tot 2030 en daarna” te wijzigen in “EU-strategie voor duurzame mobiliteit en duurzaam vervoer: maatregelen vereist tot 2030 en daarna.

Het woord wordt gevoerd door Elena Kountoura, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Barbara Thaler, die tegen het verzoek is.

Bij ES (263 voor, 202 tegen, 8 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Verzoek van de ID-Fractie om het debat over de Wet van 2019 tot wijziging van het Indiase burgerschap (punt 16 van de PDOJ) van de agenda af te voeren.

Het woord wordt gevoerd door Thierry Mariani, namens de ID-Fractie, die het verzoek toelicht, door Michael Gahler, die namens de PPE-Fractie voorstelt de stemming over de resolutie over de Wet van 2019 tot wijziging van het Indiase burgerschap uit te stellen tot de vergaderperiode van maart II 2020, en door Shaffaq Mohammed, die tegen het verzoek van de ID-Fractie is.

Bij HS (111 voor, 356 tegen, 12 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de PPE-Fractie om de stemming over de resolutie van de Wet van 2019 tot wijziging van het Indiase burgerschap uit te stellen tot de vergaderperiode van maart II 2020.

Het woord wordt gevoerd door Scott Ainslie, die tegen het verzoek is.

Bij ES (271 voor, 199 tegen, 13 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om als vierde agendapunt in de namiddag een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid op te nemen over de “Situatie in Brazilië betreffende de vervolging van de Amerikaans-Braziliaanse journalist Glenn Greenwald”.

Het woord wordt gevoerd door Clare Daly, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Kati Piri, die tegen het verzoek is.

Bij HS (141 voor, 313 tegen, 28 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Donderdag

Verzoek van de S&D-Fractie om als tweede agendapunt in de ochtend een verklaring van de Commissie over de “Voorgestelde wijzigingen in het Roemeense kiesrecht” op te nemen.

Het woord wordt gevoerd door Simona Bonafè, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht, en Esteban González Pons, die tegen het verzoek is.

Bij HS (136 voor, 302 tegen, 31 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om als tweede agendapunt een verklaring van de Commissie over de EU-respons op de verwoesting als gevolg van overstromingen in Spanje” op te nemen.

Het woord wordt gevoerd door Diana Riba i Giner, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij ES (354 voor, 72 tegen, 26 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Sergey Lagodinsky (de Voorzitter geeft een toelichting).

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid