Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0427(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0004/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0004/2020

Συζήτηση :

PV 29/01/2020 - 16
CRE 29/01/2020 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/01/2020 - 17.1
CRE 29/01/2020 - 17.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0018

Συνοπτικά πρακτικά
XML 7k
Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 - Βρυξέλλες

16. Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας *** (συζήτηση)
CRE

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας [21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

Ο Guy Verhofstadt παρουσιάζει τη σύσταση.

Παρεμβαίνουν οι Nikolina Brnjac (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Ursula von der Leyen (Πρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Philippe Lamberts, σχετικά με την οργάνωση της συζήτησης (η Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις), Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nathalie Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gerolf Annemans, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Daniel Hannan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, μη εγγεγραμμένος, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Caroline Voaden, Jill Evans, Jörg Meuthen, Geoffrey Van Orden, Martina Anderson, Mislav Kolakušić, Esteban González Pons, Pedro Silva Pereira, Bill Newton Dunn, Gwendoline Delbos-Corfield, Antonio Maria Rinaldi, Geert Bourgeois, Matt Carthy, Seán Kelly, Domènec Ruiz Devesa, Naomi Long, Molly Scott Cato, Jaak Madison, Anthea McIntyre, David McAllister, Katarina Barley, Luisa Porritt, Aileen McLeod, Laura Huhtasaari, Nosheena Mobarik, Esther de Lange, Theresa Griffin, Sheila Ritchie, Jordan Bardella, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Brando Benifei, Judith Bunting, Siegfried Mureşan, Martin Horwood και François-Xavier Bellamy.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier (Επικεφαλής της ειδικής ομάδας για τις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο) και Nikolina Brnjac.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 17.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.1.2020.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου