Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0427(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0004/2020

Ingediende teksten :

A9-0004/2020

Debatten :

PV 29/01/2020 - 16
CRE 29/01/2020 - 16

Stemmingen :

PV 29/01/2020 - 17.1
CRE 29/01/2020 - 17.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0018

Notulen
XML 6k
Woensdag 29 januari 2020 - Brussel

16. Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie *** (debat)
CRE

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie [21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

Guy Verhofstadt licht de aanbeveling toe.

Het woord wordt gevoerd door Nikolina Brnjac (fungerend voorzitter van de Raad) en Ursula von der Leyen (voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts, over de opzet van het debat (de Voorzitter geeft een toelichting), Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Nathalie Loiseau, namens de Renew-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Gerolf Annemans, namens de ID-Fractie, Daniel Hannan, namens de ECR-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, niet-fractiegebonden lid, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Caroline Voaden, Jill Evans, Jörg Meuthen, Geoffrey Van Orden, Martina Anderson, Mislav Kolakušić, Esteban González Pons, Pedro Silva Pereira, Bill Newton Dunn, Gwendoline Delbos-Corfield, Antonio Maria Rinaldi, Geert Bourgeois, Matt Carthy, Seán Kelly, Domènec Ruiz Devesa, Naomi Long, Molly Scott Cato, Jaak Madison, Anthea McIntyre, David McAllister, Katarina Barley, Luisa Porritt, Aileen McLeod, Laura Huhtasaari, Nosheena Mobarik, Esther de Lange, Theresa Griffin, Sheila Ritchie, Jordan Bardella, Vangelis Meimarakis, Brando Benifei, Judith Bunting, Siegfried Mureşan, Martin Horwood en François-Xavier Bellamy.

VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (hoofd van de taskforce voor de betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk) en Nikolina Brnjac.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 17.1 van de notulen van 29.1.2020.

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid