Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 2k
Onsdag den 29. januar 2020 - Bruxelles

17. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedlagt protokollen, er tilgængelige på Parlamentets hjemmeside.


17.1. Aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab [21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2020)0018)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Parlementet godkendte indgåelsen af udtrædelsesaftalen.

Medlemmerne sang ”Auld Lang Syne” stående.

Efter at have holdt en tale undertegnede formanden skrivelsen om overdragelse til Rådet.

Seneste opdatering: 24. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik