Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 2k
Woensdag 29 januari 2020 - Brussel

17. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslag van de hoofdelijke stemming, die als bijlage bij de notulen wordt gevoegd, is beschikbaar op de website van het Parlement.


17.1. Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie [21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0018)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 1)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het terugtrekkingsakkoord.

De leden zingen staande “Auld Lang Syne”.

Na een toespraak gehouden te hebben, ondertekent de Voorzitter de begeleidende brief aan de Raad.

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid