Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Onsdagen den 29 januari 2020 - Bryssel

18. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar avges torsdagen den 30 januari 2020.

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy