Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Onsdagen den 29 januari 2020 - Bryssel

19. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster införs i dokumentet ”Resultat av omröstningar med namnupprop”, som bifogas sammanträdesprotokollet och återfinns på parlamentets webbplats.

Den elektroniska versionen uppdateras regelbundet under de två veckor som följer på den sista dagen i en sammanträdesperiod.

Därefter slutförs förteckningen över rättelser och avsiktsförklaringar för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 18.43.)

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy