Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 3k
Miercuri, 29 ianuarie 2020 - Bruxelles

21. Epidemia de coronavirus (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Epidemia de coronavirus (2020/2511(RSP))

Nikolina Brnjac (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Stella Kyriakides (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit Peter Liese, în numele Grupului PPE, Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, Véronique Trillet-Lenoir, în numele Grupului Renew, Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, Silvia Sardone, în numele Grupului ID, Joanna Kopcińska, în numele Grupului ECR, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Esther de Lange, Heléne Fritzon, Nicolae Ştefănuță, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomislav Sokol, Francisco Guerreiro, Simona Baldassarre, Dolors Montserrat, Miriam Dalli, Katalin Cseh, Luisa Regimenti, Ewa Kopacz, Nicolás González Casares, Andreas Glück, Edina Tóth, Tudor Ciuhodaru, Maria da Graça Carvalho și Milan Brglez.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eugen Tomac, Manuel Pizarro și Liudas Mažylis.

Au intervenit Stella Kyriakides și Nikolina Brnjac.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 24 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate