Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 4k
Středa, 29. ledna 2020 - Brusel

25. Strategie EU pro udržitelnou mobilitu a dopravu: nutná opatření do roku 2030 i v následujícím období (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Strategie EU pro udržitelnou mobilitu a dopravu: nutná opatření do roku 2030 i v následujícím období (2020/2518(RSP))

Adina-Ioana Vălean (členka Komise) učinila prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Marian-Jean Marinescu za skupinu PPE, Johan Danielsson za skupinu S&D, José Ramón Bauzá Díaz za skupinu Renew, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Roman Haider za skupinu ID, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Elena Kountoura za skupinu GUE/NGL, Ivan Vilibor Sinčić – nezařazený poslanec, Barbara Thaler, Ismail Ertug, Caroline Nagtegaal, Ciarán Cuffe, Philippe Olivier, Angel Dzhambazki, João Ferreira, Antoni Comín i Oliveres, Sven Schulze, Giuseppe Ferrandino, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Beata Mazurek, Benoît Lutgen, Isabel García Muñoz, Clotilde Armand, Anna Deparnay-Grunenberg, Raffaele Stancanelli, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Pablo Arias Echeverría, Vera Tax, Andrey Novakov a Maria Spyraki.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Traian Băsescu, Maria Grapini, Valter Flego, Bogdan Rzońca a Eugen Tomac.

Vystoupila Adina-Ioana Vălean.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 24. srpna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí