Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Сряда, 29 януари 2020 г. - Брюксел

27. Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 54 от Правилника за дейността)

комисии AFET, INTA

- Доклад относно предложения мандат за преговори с Обединеното кралство (2020/2023(INI))
(подпомагащи: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI) (член 114 от Правилника за дейността)

Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност