Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Сряда, 29 януари 2020 г. - Брюксел

28. Решение за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността)

- Доклад относно предложения мандат за преговори с Обединеното кралство (2020/2023(INI))
комисии: AFET, INTA
(подпомагащи: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)

Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност