Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 - Βρυξέλλες

28. Αποφάσεις εφαρμογής διαδικασίας με κοινές συνεδριάσεις επιτροπών (άρθρο 58 του Κανονισμού)

- Έκθεση σχετικά με την προτεινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο (2020/2023(INI))
επιτροπές: AFET, INTA
(γνωμοδοτήσεις: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου