Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 29 януари 2020 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Тържествено заседание - Международен ден в памет на жертвите на Холокоста – 75-а годишнина от освобождаването на Аушвиц
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание
 6.Състав на Парламента
 7.Състав на политическите групи
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)
 10.Подписване на актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)
 11.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 12.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 13.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 14.Внесени документи
 15.Ред на работа
 16.Споразумение за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия *** (разискване)
 17.Време за гласуване
  17.1.Споразумение за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия *** (гласуване)
 18.Обяснения на вот
 19.Поправки на вот и намерения за гласуване
 20.Възобновяване на заседанието
 21.Епидемията от коронавирус (разискване)
 22.Правата на коренното население (разискване)
 23.Законът от 2019 г. за изменение на закона за индийското гражданство (разискване)
 24.Извънредното хуманитарно положение на децата – мигранти на гръцките острови – осигуряване на закрила, преместване и събиране на семейството (разискване)
 25.Стратегия на ЕС за устойчива мобилност и устойчив транспорт: необходими мерки до 2030 г. и след това (разискване)
 26.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 27.Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 54 от Правилника за дейността)
 28.Решение за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността)
 29.Дневен ред на следващото заседание
 30.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (164 kb) Списък на присъствалите (63 kb) Резултати от различните гласувания (6 kb) Поименни гласувания (207 kb) 
 
Протокол (164 kb) Списък на присъствалите (63 kb) Резултати от различните гласувания (6 kb) Поименни гласувания (207 kb) 
 
Протокол (78 kb) Списък на присъствалите (14 kb) Резултати от различните гласувания (24 kb) Поименни гласувания (33 kb) 
 
Протокол (288 kb) Списък на присъствалите (89 kb) Резултати от различните гласувания (77 kb) Поименни гласувания (134 kb) 
Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност