Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 29 януари 2020 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Тържествено заседание - Международен ден в памет на жертвите на Холокоста – 75-а годишнина от освобождаването на Аушвиц
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Одобряване на протокола от предишното заседание
 6.Състав на Парламента
 7.Състав на политическите групи
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)
 10.Подписване на актове, приети в съответствие с обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)
 11.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 12.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 13.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 14.Внесени документи
 15.Ред на работа
 16.Споразумение за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия *** (разискване)
 17.Време за гласуване
  17.1.Споразумение за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия *** (гласуване)
 18.Обяснения на вот
 19.Поправки на вот и намерения за гласуване
 20.Възобновяване на заседанието
 21.Епидемията от коронавирус (разискване)
 22.Правата на коренното население (разискване)
 23.Законът от 2019 г. за изменение на закона за индийското гражданство (разискване)
 24.Извънредното хуманитарно положение на децата – мигранти на гръцките острови – осигуряване на закрила, преместване и събиране на семейството (разискване)
 25.Стратегия на ЕС за устойчива мобилност и устойчив транспорт: необходими мерки до 2030 г. и след това (разискване)
 26.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 27.Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 54 от Правилника за дейността)
 28.Решение за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността)
 29.Дневен ред на следващото заседание
 30.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (164 kb)
29/05/2020 13:46
  Списък на присъствалите (63 kb)
03/04/2020 12:00
 
Протокол (79 kb)
29/05/2020 13:46
  Списък на присъствалите (14 kb)
03/04/2020 12:00
  Резултати от различните гласувания (24 kb)
05/03/2020 10:04
  Поименни гласувания (32 kb)
28/04/2020 11:34
 
Протокол (292 kb)
29/05/2020 13:46
  Списък на присъствалите (89 kb)
03/04/2020 12:00
  Резултати от различните гласувания (77 kb)
05/03/2020 10:04
  Поименни гласувания (133 kb)
28/04/2020 11:34
Последно осъвременяване: 29 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност