Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 29. tammikuuta 2020 - Bryssel
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Juhlaistunto - Holokaustissa menehtyneiden kansainvälinen muistopäivä – Auschwitzin vapautuksen 75. vuosipäivä
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Neuvottelut ennen neuvoston ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 72 artikla)
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)
 11.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 12.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 2 kohta)
 13.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 112 artikla)
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskeva sopimus *** (keskustelu)
 17.Äänestykset
  17.1.Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskeva sopimus *** (äänestys)
 18.Äänestysselitykset
 19.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 20.Istunnon jatkaminen
 21.Koronavirusepidemia (keskustelu)
 22.Alkuperäiskansojen oikeudet (keskustelu)
 23.Intian kansalaisuuslain muutos 2019 (keskustelu)
 24.Maahanmuuttajalapsia koskeva kiireellinen humanitaarinen tilanne Kreikan saarilla – suojelun, siirtämisen ja perheenyhdistämisen varmistaminen (keskustelu)
 25.Kestävää liikkuvuutta ja liikennettä koskeva EU:n strategia: tarvittavat toimenpiteet vuoteen 2030 saakka ja sen jälkeen (keskustelu)
 26.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 27.Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 54 artikla)
 28.Päätökset valiokuntien yhteiskokousmenettelyn soveltamisesta (työjärjestyksen 58 artikla)
 29.Seuraavan istunnon esityslista
 30.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (149 kb)
29/05/2020 13:52
  Läsnäololista (63 kb)
03/04/2020 12:04
 
Pöytäkirja (75 kb)
29/05/2020 13:52
  Läsnäololista (13 kb)
03/04/2020 12:04
  Äänestysten tulokset (21 kb)
05/03/2020 10:04
  Nimenhuutoäänestykset (34 kb)
16/03/2020 11:11
 
Pöytäkirja (264 kb)
29/05/2020 13:52
  Läsnäololista (80 kb)
03/04/2020 12:04
  Äänestysten tulokset (73 kb)
05/03/2020 10:04
  Nimenhuutoäänestykset (123 kb)
16/03/2020 11:11
Päivitetty viimeksi: 29. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö