Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 29 januari 2020 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Plechtige vergadering - Internationale dag voor de herdenking van de Holocaust - 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 6.Samenstelling Parlement
 7.Samenstelling fracties
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement)
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)
 11.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 12.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)
 13.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)
 14.Ingekomen stukken
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie *** (debat)
 17.Stemmingen
  17.1.Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie *** (stemming)
 18.Stemverklaringen
 19.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 20.Hervatting van de vergadering
 21.Uitbraak van het coronavirus (debat)
 22.De rechten van inheemse volkeren (debat)
 23.Wet van 2019 tot wijziging van het Indiase burgerschap (debat)
 24.Urgente humanitaire situatie op Griekse eilanden, met name van migrantenkinderen - bescherming, herplaatsing en gezinshereniging waarborgen (debat)
 25.EU-strategie voor duurzame mobiliteit en duurzaam vervoer: maatregelen vereist tot 2030 en daarna (debat)
 26.Redevoeringen van één minuut over kwesties van politiek belang
 27.Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 54 van het Reglement)
 28.Besluiten om een procedure met gezamenlijke commissievergaderingen toe te passen (artikel 58 van het Reglement)
 29.Agenda van de volgende vergadering
 30.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (149 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (5 kb) Hoofdelijke stemming (207 kb) 
 
Notulen (149 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (5 kb) Hoofdelijke stemming (207 kb) 
 
Notulen (75 kb) Presentielijst (13 kb) Uitslag van de stemming (21 kb) Hoofdelijke stemming (34 kb) 
 
Notulen (270 kb) Presentielijst (80 kb) Uitslag van de stemming (77 kb) Hoofdelijke stemming (131 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid