Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 29 stycznia 2020 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Uroczyste posiedzenie ‒ Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu – 75. rocznica wyzwolenia obozu w Auschwitz
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 6.Skład Parlamentu
 7.Skład grup politycznych
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)
 10.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 11.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 12.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 13.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)
 14.Składanie dokumentów
 15.Porządek obrad
 16.Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej *** (debata)
 17.Głosowanie
  
17.1.Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej *** (głosowanie)
 18.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 19.Korekty i zamiary głosowania
 20.Wznowienie posiedzenia
 21.Ognisko epidemiczne koronawirusa (debata)
 22.Prawa ludów tubylczych (debata)
 23.Nowelizacja indyjskiej ustawy o obywatelstwie w 2019 r. (debata)
 24.Nagląca sytuacja humanitarna na wyspach greckich, zwłaszcza sytuacja dzieci – działania na rzecz ochrony, relokacji i łączenia rodzin (debata)
 25.Strategia UE na rzecz zrównoważonej mobilności i zrównoważonego transportu: środki niezbędne do 2030 r. i w późniejszym okresie (debata)
 26.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 27.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 54 Regulaminu)
 28.Decyzje o zastosowaniu procedury obejmującej wspólne posiedzenia komisji (art. 58 Regulaminu)
 29.Porządek obrad następnego posiedzenia
 30.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (147 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (5 kb) Wyniki głosowań imiennych (127 kb) 
 
Protokół (147 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (5 kb) Wyniki głosowań imiennych (127 kb) 
 
Protokół (75 kb) Lista obecności (13 kb) Wyniki głosowania (22 kb) Wyniki głosowań imiennych (35 kb) 
 
Protokół (274 kb) Lista obecności (80 kb) Wyniki głosowania (80 kb) Wyniki głosowań imiennych (124 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności