Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 29 stycznia 2020 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Uroczyste posiedzenie ‒ Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu – 75. rocznica wyzwolenia obozu w Auschwitz
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 6.Skład Parlamentu
 7.Skład grup politycznych
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)
 10.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 11.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 12.Akty delegowane (art. 111 ust. 2 Regulaminu)
 13.Środki wykonawcze (art. 112 Regulaminu)
 14.Składanie dokumentów
 15.Porządek obrad
 16.Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej *** (debata)
 17.Głosowanie
  17.1.Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej *** (głosowanie)
 18.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 19.Korekty i zamiary głosowania
 20.Wznowienie posiedzenia
 21.Ognisko epidemiczne koronawirusa (debata)
 22.Prawa ludów tubylczych (debata)
 23.Nowelizacja indyjskiej ustawy o obywatelstwie w 2019 r. (debata)
 24.Nagląca sytuacja humanitarna na wyspach greckich, zwłaszcza sytuacja dzieci – działania na rzecz ochrony, relokacji i łączenia rodzin (debata)
 25.Strategia UE na rzecz zrównoważonej mobilności i zrównoważonego transportu: środki niezbędne do 2030 r. i w późniejszym okresie (debata)
 26.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 27.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 54 Regulaminu)
 28.Decyzje o zastosowaniu procedury obejmującej wspólne posiedzenia komisji (art. 58 Regulaminu)
 29.Porządek obrad następnego posiedzenia
 30.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (147 kb)
29/05/2020 14:00
  Lista obecności (63 kb)
03/04/2020 12:10
 
Protokół (76 kb)
29/05/2020 14:00
  Lista obecności (13 kb)
03/04/2020 12:10
  Wyniki głosowania (22 kb)
05/03/2020 10:04
  Głosowanie imienne (35 kb)
16/03/2020 11:11
 
Protokół (279 kb)
29/05/2020 14:00
  Lista obecności (80 kb)
03/04/2020 12:10
  Wyniki głosowania (80 kb)
05/03/2020 10:04
  Głosowanie imienne (125 kb)
16/03/2020 11:11
Ostatnia aktualizacja: 29 maja 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności