Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 29. januára 2020 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Slávnostná schôdza – Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu – 75. výročie oslobodenia Osvienčimu
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Zloženie politických skupín
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho poriadku)
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
 11.Ďalší postup na základe uznesení Parlamentu
 12.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 13.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)
 14.Predloženie dokumentov
 15.Program práce
 16.Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu *** (rozprava)
 17.Hlasovanie
  
17.1.Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu *** (hlasovanie)
 18.Vysvetlenia hlasovania
 19.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 20.Pokračovanie rokovania
 21.Prepuknutie epidémie spôsobenej koronavírusom (rozprava)
 22.Práva pôvodného obyvateľstva (rozprava)
 23.(Zmenený) zákon o indickom štátnom občianstve z roku 2019 (rozprava)
 24.Naliehavá humanitárna situácia na gréckych ostrovoch, najmä situácia detí – zaistenie ochrany, premiestnenia a zlúčenia rodiny (rozprava)
 25.Stratégia EÚ v oblasti udržateľnej mobility a dopravy: opatrenia potrebné do roku 2030 a neskôr (rozprava)
 26.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 27.Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 54 rokovacieho poriadku)
 28.Rozhodnutia o uplatnení postupu spoločných schôdzí výborov (článok 58 rokovacieho poriadku)
 29.Program rokovania na nasledujúci deň
 30.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (147 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (5 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (207 kb) 
 
Zápisnica (147 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (5 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (207 kb) 
 
Zápisnica (77 kb) Prezenčná listina (13 kb) Výsledky hlasovania (21 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (36 kb) 
 
Zápisnica (272 kb) Prezenčná listina (81 kb) Výsledky hlasovania (82 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (123 kb) 
Posledná úprava: 24. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia