Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 29. januára 2020 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Slávnostná schôdza – Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu – 75. výročie oslobodenia Osvienčimu
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Zloženie politických skupín
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho poriadku)
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
 11.Ďalší postup na základe uznesení Parlamentu
 12.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 13.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)
 14.Predloženie dokumentov
 15.Program práce
 16.Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu *** (rozprava)
 17.Hlasovanie
  17.1.Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu *** (hlasovanie)
 18.Vysvetlenia hlasovania
 19.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 20.Pokračovanie rokovania
 21.Prepuknutie epidémie spôsobenej koronavírusom (rozprava)
 22.Práva pôvodného obyvateľstva (rozprava)
 23.(Zmenený) zákon o indickom štátnom občianstve z roku 2019 (rozprava)
 24.Naliehavá humanitárna situácia na gréckych ostrovoch, najmä situácia detí – zaistenie ochrany, premiestnenia a zlúčenia rodiny (rozprava)
 25.Stratégia EÚ v oblasti udržateľnej mobility a dopravy: opatrenia potrebné do roku 2030 a neskôr (rozprava)
 26.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 27.Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 54 rokovacieho poriadku)
 28.Rozhodnutia o uplatnení postupu spoločných schôdzí výborov (článok 58 rokovacieho poriadku)
 29.Program rokovania na nasledujúci deň
 30.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (147 kb)
29/05/2020 14:02
  Prezenčná listina (63 kb)
03/04/2020 12:12
 
Zápisnica (77 kb)
29/05/2020 14:02
  Prezenčná listina (13 kb)
03/04/2020 12:12
  Výsledky hlasovaní (21 kb)
05/03/2020 10:04
  Hlasovania podľa mien (36 kb)
16/03/2020 11:11
 
Zápisnica (272 kb)
29/05/2020 14:02
  Prezenčná listina (81 kb)
03/04/2020 12:12
  Výsledky hlasovaní (82 kb)
05/03/2020 10:04
  Hlasovania podľa mien (123 kb)
16/03/2020 11:11
Posledná úprava: 29. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia