Index 
Protokoll
XML 5kPDF 75kWORD 21k
Onsdagen den 29 januari 2020 - Bryssel
Omröstningsresultat

 Förkortningar och symboler

 1. Avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen *** 

Rekommendation: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
GodkännandeförfarandeONU+621, 49, 13
Senaste uppdatering: 15 oktober 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy