Index 
Jegyzőkönyv
XML 148kPDF 273kWORD 74k
2020. január 29., Szerda - Brüsszel
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Ünnepélyes ülés - A Holokauszt Áldozatainak Nemzetközi Emléknapja – Auschwitz felszabadításának 75. évfordulója
 4.Az ülés folytatása
 5.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 6.A Parlament tagjai
 7.A képviselőcsoportok tagjai
 8.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 9.Tárgyalások a Tanács első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 72. cikke)
 10.A rendes jogalkotási eljárással összhangban elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 79. cikke)
 11.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 12.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)
 13.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke)
 14.Dokumentumok benyújtása
 15.Ügyrend
 16.A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből való kilépéséről szóló megállapodás *** (vita)
 17.Szavazások órája
  
17.1.A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből való kilépéséről szóló megállapodás *** (szavazás)
 18.A szavazáshoz fűzött indokolások
 19.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 20.Az ülés folytatása
 21.A koronavírus-járvány (vita)
 22.Az őslakos népek jogai (vita)
 23.India állampolgársági törvénye (módosítás), 2019 (vita)
 24.A migráns gyermekek sürgető humanitárius helyzete a görög szigeteken – a védelem, az áthelyezés és a családegyesítés biztosítása (vita)
 25.Az Unió fenntartható mobilitási és közlekedési stratégiája: a 2030-ig és azt követően szükséges intézkedések (vita)
 26.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 27.Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 54. cikke)
 28.Határozat közös bizottsági ülésekkel lefolytatott eljárás alkalmazásáról (az eljárási szabályzat 58. cikke)
 29.A következő ülésnap napirendje
 30.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2020. január 16-án, csütörtökön megszakított ülésszak folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 15.08-kor nyitják meg.


3. Ünnepélyes ülés - A Holokauszt Áldozatainak Nemzetközi Emléknapja – Auschwitz felszabadításának 75. évfordulója

A Parlament 15.08 és 16.10 között, a Holokauszt Áldozatainak Nemzetközi Emléknapja és Auschwitz felszabadításának 75. évfordulója alkalmából ünnepélyes ülést tart.

Mischa Maisky gordonkás és Max Maisky zongorista előadják Ernest Bloch From Jewish Life című darabjának Prayer című tételét.

Az elnök és Liliana Segre, örökös olasz szenátor és Auschwitz-túlélő beszédet mond.

A Parlament egyperces csendet tart.

Ursula von der Leyen (a Bizottság elnöke) beszédet mond.

A Karski kvartett és Naomi Couquet mezzoszoprán előadják Maurice Ravel Kaddish című dalát.

(Az ülést 16.10-kor felfüggesztik.)


4. Az ülés folytatása

Az ülés 16.16-kor folytatódik.


5. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


6. A Parlament tagjai

Az illetékes osztrák hatóságok bejelentették Christian Sagartz kinevezését Karoline Edtstadler helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2020. január 23.

Az illetékes brit hatóságok bejelentették Heather Anderson kinevezését Alyn Smith helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2020. január 27.

A Parlament tudomásul veszi kinevezésüket.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Christian Sagartz és Heather Anderson elfoglalhatják helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


7. A képviselőcsoportok tagjai

Martin Buschmann már nem a GUE/NGL képviselőcsoport tagja; tagsága megszűnésének napja: 2020. január 29.

A független képviselők között foglal helyet.


8. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A Renew képviselőcsoport a bizottságok és küldöttségek összetételét módosító alábbi határozatokat juttatta el az elnöknek:

EMPL bizottság: Atidzhe Alieva-Veli nem tag többé

AGRI bizottság: Sheila Ritchie helyett Atidzhe Alieva-Veli

A határozatok a mai naptól hatályosak.


9. Tárgyalások a Tanács első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 72. cikke)

Az elnök az eljárási szabályzat 72. cikkének megfelelően bejelenti az EMPL és az ECON bizottság intézményközi tárgyalások megkezdéséről szóló, a Parlament első olvasatbeli álláspontján alapuló alábbi határozatait

EMPL bizottság

—   Az Európai Parlament 2019. január 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (FEM) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) – első olvasatbeli álláspont P8_TA(2019)0019;

EMPL bizottság

—   Az Európai Parlament 2019. március 27-i jogalkotási állásfoglalása a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerről, valamint az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0856 – C8-0484/2016 – 2016/0365(COD)) - első olvasatbeli álláspont P8_TA(2019)0300.


10. A rendes jogalkotási eljárással összhangban elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 79. cikke)

Az elnök közli, hogy a Tanács elnökével együtt aznap alá fogja írni a rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott alábbi jogi aktust:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1306/2013/EU rendeletnek a 2021-es pénzügyi évtől kezdődően érvényesítendő pénzügyi fegyelem tekintetében történő módosításáról és az 1307/2013/EU rendeletnek a 2020-as naptári évi, pillérek közötti rugalmasság tekintetében történő módosításáról (00095/2019/LEX - C9-0012/2020 - 2019/0253(COD)).


11. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A Parlament által a 2019. szeptemberi ülésen elfogadott állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a Parlament internetes oldalán.


12. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 111. cikkének (2) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének egyes ökológiai termékekre vonatkozó részletes termelési szabályok tekintetében történő módosításáról (C(2020)00051 - 2020/2516(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. január 13,

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a lakóépületeket szellőztető berendezések energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló 1254/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről (C(2020)00142 - 2020/2526(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. január 20.

utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről szóló (EU)2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet lengyel nyelvi változatának helyesbítéséről (C(2020)00187 - 2020/2530(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. január 21.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós képesítő bizonyítványok, szolgálati könyvek és hajónaplók adatbázisaira vonatkozó előírások tekintetében történő kiegészítéséről (C(2020)00248 - 2020/2528(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. január 20.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN, EMPL (az eljárási szabályzat 57. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az európai hajóadatbázisról (C(2020)00255 - 2020/2527(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2020. január 20.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

Felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezete, melynek határidejét az illetékes bizottság kérésére 1 hónapról 3 hónapra módosították:

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/2251 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek egyes, fedezeti célú, egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosításokkal kapcsolatos kezelésének meghatározása tekintetében történő módosításáról (C(2019) 8950 - 2019/3011(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. december 17., az illetékes bizottság kérésére

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


13. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 112. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szellőztetőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 1253/2014/EU rendelet egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről (D064375/02 - 2020/2517(RPS) - határidő: 2020. április 13.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság rendelete a takarmány-alapanyagok jegyzékéről szóló 68/2013/EU rendelet svéd nyelvű változatának helyesbítéséről (D065323/01 - 2020/2529(RPS) - határidő: 2020. április 22.)
utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI


14. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat a Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

REGI

vélemény :

BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI

- Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslat (COM(2020)0023 – C9-0008/2020 – 2018/0196(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.
A Szerződés 322. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál a Számvevőszékkel.

utalva

illetékes :

REGI

vélemény :

BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

- Az Egységes Szanálási Testület tagjának kinevezése (N9-0005/2020 [01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE))

utalva

illetékes :

ECON

- Az Egységes Szanálási Testület tagjának kinevezése (N9-0005/2020 [02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE))

utalva

illetékes :

ECON

- Az Egységes Szanálási Testület alelnökének kinevezése (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE))

utalva

illetékes :

ECON

- Javaslat az a Tanács határozata az Európai Unió és a Belarusz Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről (12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

2) a parlamenti bizottságok

- *** Ajánlás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)) - AFCO bizottság - Előadó: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

- Jelentés az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának kinevezésére irányuló javaslatról (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

- Jelentés az Egységes Szanálási Testület tagjának kinevezésére irányuló javaslatról (N9-0005/2020[01] - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Irene Tinagli (A9-0009/2020)

- Jelentés az Egységes Szanálási Testület alelnökének kinevezésére irányuló javaslatról (N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Irene Tinagli (A9-0010/2020)

- Jelentés az Egységes Szanálási Testület tagjának kinevezésére irányuló javaslatról (N9-0005/2020[02] - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

- Jelentés a mandátumok vizsgálatáról (2019/2180(REG)) - JURI bizottság - Előadó: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)


15. Ügyrend

A 2020. januári II. ülés végleges naprendtervezetét (PE 646.752/PDOJ) kiosztották.

A képviselőcsoportokkal való konzultációt követően az elnök az alábbi módosításokat javasolja (az eljárási szabályzat 158. cikke):

Szerda

Első esti napirendi pontként, a szavazások óráját követően beillesztik a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait a koronavírus-járványról. Az ülés így 24.00 óráig fog tartani

Csütörtök

A szavazások órája az alábbi pontokkal egészül ki:
- Kifogás az eljárási szabályzat 111. cikkének (3) bekezdése alapján: Anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása – titán-dioxid;
-
Irene Tinagli két jelentése „Az Egységes Szanálási Testület egy tagjának kinevezése” címmel;
-
Irene Tinagli jelentése „Az Egységes Szanálási Testület alelnökének kinevezése” címmel;
-
Irene Tinagli jelentése „Az Európai Bankhatóság (EBH) ügyvezető igazgatójának kinevezése” címmel;
-
Lucy Nethsingha jelentése „Mandátumvizsgálat” címmel.

A Parlament egyetért a javaslatokkal.

A benyújtási határidőket Lucy NethsinghaMandátumvizsgálat” című jelentése vonatozásában az alábbiak szerint állapítják meg:
- módosítások: 2020. január 29., szerda, 18.00 óra.
- külön szavazásra és részenkénti szavazásra vonatkozó kérelmek: 2020. január 29., szerda, 21.00 óra.

Az elnöknek emellett az alábbi módosítási kérelmeket juttatták el:

Szerda

A GUE/NGL képviselőcsoport kérelme „Az Unió mobilitási és közlekedési stratégiája: a 2030-ig és azt követően szükséges intézkedések” című bizottsági nyilatkozat címének módosítására az alábbira: „Az Unió fenntartható mobilitási és közlekedési stratégiája: a 2030-ig és azt követően szükséges intézkedések”.

Felszólal: Elena Kountoura, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében indokolja a kérést, és Barbara Thaler ellenzi azt.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (263 mellette, 202 ellene, 8 tartózkodás).

Az ID képviselőcsoport kérelme, hogy vegyék le a napirendről az „India állampolgársági törvénye (módosítás), 2019 című vitát(a PDOJ 16. pontja).

Felszólal: Thierry Mariani, az ID képviselőcsoport nevében indokolja a kérést, Michael Gahler, a PPE képviselőcsoport nevében javasolja, hogy halasszák el az „India állampolgársági törvénye (módosítás), 2019 című állásfoglalásról szóló szavazást a 2020. márciusi II. Ülésre, és Shaffaq Mohammed ellenzi az ID képviselőcsoport kérését.

Név szerinti szavazással (111 mellette, 356 ellene, 12 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

A PPE képviselőcsoport kérése, hogy halasszák el a 2020. márciusi II. ülésre az „India állampolgársági törvénye (módosítás), 2019” című állásfoglalásról szóló szavazást.

Felszólal: Scott Ainslie ellenzi a kérést.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (271 mellette, 199 ellene, 13 tartózkodás).

A GUE/NGL képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy délután, 4. pontként tűzzék napirendre a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát „A brazíliai helyzet, az amerikai-brazil újságíró, Glenn Greenwald vád alá helyezése kapcsán” címmel.

Felszólal: Clare Daly, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében indokolja a kérését, és Kati Piri ellenzi azt.

Név szerinti szavazással (141 mellette, 313 ellene, 28 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

Csütörtök

Az S&D képviselőcsoport kérése, hogy 2. pontként tűzzék napirendre a Bizottság nyilatkozatát „A romániai választási törvény javasolt módosítása” címmel.

Felszólal: Simona Bonafè, az S&D képviselőcsoport nevében indokolja a kérést, és Esteban González Pons ellenzi azt.

Név szerinti szavazással (136 mellette, 302 ellene, 31 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

A Verts/ALE képviselőcsoport kérése, hogy 2. pontként tűzzék napirendre a Bizottság nyilatkozatát „Az EU válaszlépése a spanyolországi áradások okozta pusztításra” címmel.

Felszólal: Diana Riba i Giner, az Verts/ALE képviselőcsoport nevében indokolja a kérést.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (354 mellette, 72 ellene, 26 tartózkodás).

Az ügyrendet megállapítják.

°
° ° °

Felszólal: Sergey Lagodinsky (az elnök pontosít).


16. A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből való kilépéséről szóló megállapodás *** (vita)

Ajánlás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

Guy Verhofstadt előterjeszti az ajánlást.

Felszólal: Nikolina Brnjac (a Tanács soros elnöke) és Ursula von der Leyen (a Bizottság elnöke).

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal Philippe Lamberts, a vita lebonyolításáról (az elnök pontosít), Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nathalie Loiseau, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gerolf Annemans, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Daniel Hannan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martin Schirdewan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, független, Danuta Maria Hübner, Richard Corbett, Caroline Voaden, Jill Evans, Jörg Meuthen, Geoffrey Van Orden, Martina Anderson, Mislav Kolakušić, Esteban González Pons, Pedro Silva Pereira, Bill Newton Dunn, Gwendoline Delbos-Corfield, Antonio Maria Rinaldi, Geert Bourgeois, Matt Carthy, Seán Kelly, Domènec Ruiz Devesa, Naomi Long, Molly Scott Cato, Jaak Madison, Anthea McIntyre, David McAllister, Katarina Barley, Luisa Porritt, Aileen McLeod, Laura Huhtasaari, Nosheena Mobarik, Esther de Lange, Theresa Griffin, Sheila Ritchie, Jordan Bardella, Vangelis Meimarakis, Brando Benifei, Judith Bunting, Siegfried Mureşan, Martin Horwood és François-Xavier Bellamy.

ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

Felszólal: Michel Barnier (az EU-Egyesült Királyság kapcsolatrendszerrel foglalkozó munkacsoport vezetője) és Nikolina Brnjac.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.1.29-i jegyzőkönyv, 17.1. pont .


17. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva az Európai Parlament honlapján elérhetők.


17.1. A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből való kilépéséről szóló megállapodás *** (szavazás)

Ajánlás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2020)0018)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A Parlament egyetért a kilépésről rendelkező megállapodás megkötésével.

A képviselők állva eléneklik az Auld Lang Syne-t.

Az elnök egy beszédet követően aláírja a Tanácsnak szóló továbbító levelet.


18. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szóbeli szavazatindokolásokra a következő időpontban kerül sor: 2020. január 30., csütörtök.


19. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek és a Parlament internetes oldalán találhatók.

Az elektronikus változat a plenáris ülés utolsó napjától számított két hét során rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 18.43-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

20. Az ülés folytatása

Az ülés 18.45-kor folytatódik.


21. A koronavírus-járvány (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A koronavírus-járvány (2020/2511(RSP))

Nikolina Brnjac (a Tanács soros elnöke) és Stella Kyriakides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jytte Guteland, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Véronique Trillet-Lenoir, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Silvia Sardone, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Joanna Kopcińska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Esther de Lange, Heléne Fritzon, Nicolae Ştefănuță, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomislav Sokol, Francisco Guerreiro, Simona Baldassarre, Dolors Montserrat, Miriam Dalli, Katalin Cseh, Luisa Regimenti, Ewa Kopacz, Nicolás González Casares, Andreas Glück, Edina Tóth, Tudor Ciuhodaru, Maria da Graça Carvalho és Milan Brglez.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eugen Tomac, Manuel Pizarro és Liudas Mažylis.

Felszólal: Stella Kyriakides és Nikolina Brnjac.

A vitát berekesztik.


22. Az őslakos népek jogai (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az őslakos népek jogai (2019/3015(RSP))

Helena Dalli (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz az Európai Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Isabel Santos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Stéphane Bijoux, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Anna Cavazzini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nicolaus Fest, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Miguel Urbán Crespo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Antoni Comín i Oliveres, Nacho Sánchez Amor, María Soraya Rodríguez Ramos és Marie Toussaint.

ELNÖKÖL:
Ewa KOPACZ alelnök

Felszólal: Neena Gill.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Robert Hajšel, Sandra Pereira és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Helena Dalli.

A vitát berekesztik.


23. India állampolgársági törvénye (módosítás), 2019 (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: India állampolgársági törvénye (módosítás), 2019 (2019/2519(RSP))

Helena Dalli (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz az Európai Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Michael Gahler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, John Howarth, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dinesh Dhamija, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Scott Ainslie, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Thierry Mariani, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Idoia Villanueva Ruiz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, független, Neena Gill, Shaffaq Mohammed, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Eugen Tomac, Anna Bonfrisco, Phil Bennion és France Jamet.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Silvia Sardone.

Felszólal: Helena Dalli.

Az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványokat később jelentik be.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a márciusi II. plenáris ülésen.


24. A migráns gyermekek sürgető humanitárius helyzete a görög szigeteken – a védelem, az áthelyezés és a családegyesítés biztosítása (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A migráns gyermekek sürgető humanitárius helyzete a görög szigeteken – a védelem, az áthelyezés és a családegyesítés biztosítása (2020/2520(RSP))

Nikolina Brnjac (a Tanács soros elnöke) és Ylva Johansson (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Claude Moraes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Maite Pagazaurtundúa, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Erik Marquardt, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Annalisa Tardino, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Emmanouil Fragkos, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Damian Boeselager, Konstantinos Arvanitis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michaela Šojdrová, Ioannis Lagos, független, Lena Düpont, Pietro Bartolo, Jan-Christoph Oetjen, Tineke Strik, Gilles Lebreton, Patryk Jaki, Anne-Sophie Pelletier, Kostas Papadakis, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Damian Boeselager, Raffaele Stancanelli, Nikolaj Villumsen, Karlo Ressler, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Nikos Androulakis, Traian Băsescu, Isabel Wiseler-Lima, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Erik Marquardt, Anna-Michelle Asimakopoulou és Jiří Pospíšil.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sandra Pereira és Ljudmila Novak.

Felszólal: Ylva Johansson és Nikolina Brnjac.

A vitát berekesztik.


25. Az Unió fenntartható mobilitási és közlekedési stratégiája: a 2030-ig és azt követően szükséges intézkedések (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az Unió fenntartható mobilitási és közlekedési stratégiája: a 2030-ig és azt követően szükséges intézkedések (2020/2518(RSP))

Adina-Ioana Vălean (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal: Marian-Jean Marinescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Johan Danielsson, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, José Ramón Bauzá Díaz, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Roman Haider, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Elena Kountoura, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ivan Vilibor Sinčić, független, Barbara Thaler, Ismail Ertug, Caroline Nagtegaal, Ciarán Cuffe, Philippe Olivier, Angel Dzhambazki, João Ferreira, Antoni Comín i Oliveres, Sven Schulze, Giuseppe Ferrandino, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Beata Mazurek, Benoît Lutgen, Isabel García Muñoz, Clotilde Armand, Anna Deparnay-Grunenberg, Raffaele Stancanelli, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Pablo Arias Echeverría, Vera Tax, Andrey Novakov és Maria Spyraki.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Traian Băsescu, Maria Grapini, Valter Flego, Bogdan Rzońca és Eugen Tomac.

Felszólal: Adina-Ioana Vălean.

A vitát berekesztik.


26. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 172. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Jiří Pospíšil, Tamás Deutsch, Rory Palmer, Maria Grapini, Valter Flego, Francisco Guerreiro, Maria Walsh, Traian Băsescu, Julie Lechanteux, Sandra Pereira, Belinda De Lucy, Radan Kanev, Lina Gálvez Muñoz, Radka Maxová, Eugen Tomac, Domènec Ruiz Devesa, Irena Joveva, Pernando Barrena Arza, Peter Pollák, Isabel García Muñoz, Andrea Caroppo, Hermann Tertsch, John David Edward Tennant, Tsvetelina Penkova, Marc Botenga és Robert Rowland.


27. Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 54. cikke)

AFET, INTA bizottságok

- Jelentés az Egyesült Királysággal folytatandó tárgyalásokra szóló javasolt megbízatásról (2020/2023(INI))
(vélemény: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI) (az eljárási szabályzat 114. cikke)


28. Határozat közös bizottsági ülésekkel lefolytatott eljárás alkalmazásáról (az eljárási szabályzat 58. cikke)

- Jelentés az Egyesült Királysággal folytatandó tárgyalásokra szóló javasolt megbízatásról (2020/2023(INI))
bizottságok: AFET, INTA
(vélemény: DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI)


29. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 646.752/OJJE).


30. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.51-kor berekesztik.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Anderson Heather, Andresen Rasmus, Andrieu Eric, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bunting Judith, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Cavazzini Anna, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corbett Richard, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Dodds Diane, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farage Nigel, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heaver Michael, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Overgaard Nielsen Henrik, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Petersen Morten, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Piri Kati, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Pugh Jake, Puigdemont i Casamajó Carles, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tice Richard, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Widdecombe Ann, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Igazoltan távol lévők:

Al-Sahlani Abir, Ceccardi Susanna, Furore Mario, Kyrtsos Georgios, Monteiro de Aguiar Cláudia, Ochojska Janina, Procaccini Nicola, Rees-Mogg Annunziata Mary, Sidl Günther, Vuolo Lucia

Utolsó frissítés: 2020. augusztus 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat