Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0902(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0009/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0009/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 30/01/2020 - 5.4
PV 30/01/2020 - 5.5
CRE 30/01/2020 - 5.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0020

Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 - Βρυξέλλες

5.5. Διορισμός μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης [N9-0005/2020[02] – C9-0010/2020 – 2020/0903(NLE)] – Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 παράγραφος 1 του Κανονισμού))

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ JESÚS SAURINA

Εγκρίνεται (P9_TA(2020)0021)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.1.2020)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου