Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0901(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0008/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0008/2020

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 30/01/2020 - 5.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0023

Συνοπτικά πρακτικά
XML 2k
Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 - Βρυξέλλες

5.7. Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση διορισμού του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών [N9-0003/2020 - C9-0006/2020- 2020/0901(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 παράγραφος 1 του Κανονισμού))

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ GERRY CROSS

Απορρίπτεται (P9_TA(2020)0023)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.1.2020)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου