Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 1k
Torsdag den 30. januar 2020 - Bruxelles

5.8. Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger - titandioxid (afstemning)

Forslag til beslutning fremsat af Anna Zalewska for ECR-Gruppen, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3, om Kommissionens delegerede forordning af 4. oktober 2019 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om berigtigelse af nævnte forordning (C(2019)07227 – 2019/2843(DEA)) (B9-0071/2020)


(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

Seneste opdatering: 24. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik