Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 1k
Torstai 30. tammikuuta 2020 - Bryssel

5.8. Työjärjestyksen 111 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen - titaanioksidi (äänestys)

Anna Zalewskan ECR-ryhmän puolesta työjärjestyksen 111 artiklan 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen ja kyseisen asetuksen oikaisemisesta 4. lokakuuta 2019 annetusta komission delegoidusta asetuksesta (C(2019)07227 – 2019/2843(DEA)) (B9-0071/2020)
(parlamentin jäsenten enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 8)

Päivitetty viimeksi: 24. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö