Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 1k
Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 30 d. - Briuselis

5.8. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį: cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas (titano dioksidas) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 3 dalį pateikė Anna Zalewska ECR frakcijos vardu – dėl 2019 m. spalio 4 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo, derinant prie technikos ir mokslo pažangos, iš dalies keičiamas ir ištaisomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (C(2019)07227 – 2019/2843(DEA)) (B9-0071/2020)

(Reikalinga visų Parlamento narių dauguma)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

Atnaujinta: 2020 m. rugpjūčio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika