Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 1k
Czwartek, 30 stycznia 2020 r. - Bruksela

5.8. Sprzeciw na podstawie art. 111 ust. 3 Regulaminu: Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin - ditlenek tytanu

Projekt rezolucji złożony przez Annę Zalewską w imieniu grupy ECR, zgodnie z art. 111 ust. 3 Regulaminu, w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 4 października 2019 r. zmieniającego, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, oraz w sprawie sprostowania tego rozporządzenia (C(2019)07227 – 2019/2843(DEA)) (B9-0071/2020)
(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucono
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności