Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Štvrtok, 30. januára 2020 - Brusel

5.8. Námietka podľa článku 111 ods. 3: Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí – oxid titaničitý (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý predložila Anna Zalewska v mene skupiny ECR v súlade s článkom 111 ods. 3 rokovacieho poriadku, o delegovanom nariadení Komisie zo 4. októbra 2019, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a opravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (C(2019)07227 – 2019/2843(DEA)) (B9-0071/2020)


(väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

Posledná úprava: 24. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia