Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 8k
Čtvrtek, 30. ledna 2020 - Brusel

5.9. Univerzální nabíječka pro mobilní rádiová zařízení (hlasování)

Rozprava se konala dne 13. ledna 2020 (bod 15 zápisu ze dne 13.1.2020).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol a Maria da Graça Carvalho za skupinu PPE o univerzální nabíječce pro mobilní rádiová zařízení (2019/2983(RSP)) (B9-0070/2020);

—   Christel Schaldemose a Alex Agius Saliba za skupinu S&D o univerzální nabíječce pro mobilní rádiová zařízení (2019/2983(RSP)) (B9-0072/2020);

—   David Cormand, Petra De Sutter, Sven Giegold, Rasmus Andresen, Henrike Hahn, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Anna Cavazzini, Molly Scott Cato, Kim Van Sparrentak a Pär Holmgren za skupinu Verts/ALE o univerzální nabíječce pro mobilní rádiová zařízení (2019/2983(RSP)) (B9-0074/2020);

—   Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Morten Løkkegaard, Pierre Karleskind, Claudia Gamon a Karen Melchior za skupinu Renew o jednotné nabíječce podle čl. 3 odst. 3 písm. a) směrnice o rádiových zařízeních (2019/2983(RSP)) (B9-0075/2020);

—   Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, Alexis Georgoulis, João Ferreira, Pernando Barrena Arza, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Younous Omarjee, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Georgiou, Niyazi Kizilyürek a Anne Sophie Pelletier za skupinu GUE/NGL o univerzální nabíječce pro mobilní rádiová zařízení (2019/2983(RSP)) (B9-0076/2020);

—   Adam Bielan a Evžen Tošenovský za skupinu ECR o univerzální nabíječce pro mobilní rádiová zařízení (2019/2983(RSP)) (B9-0085/2020).

(vyžaduje se prostá většina)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B9-0070/2020

(nahrazující B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020 a B9-0085/2020):

předložen těmito poslanci:

—   Andreas Schwab, Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev a Kris Peeters za skupinu PPE;

—   Christel Schaldemose a Alex Agius Saliba za skupinu S&D;

—   Dita Charanzová a Liesje Schreinemacher za skupinu Renew;

—   David Cormand za skupinu Verts/ALE;

—   Adam Bielan a Andżelika Anna Możdżanowska za skupinu ECR;

—   Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Anja Hazekamp, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Konstantinos Arvanitis a Petros Kokkalis za skupinu GUE/NGL.

přijat (P9_TA(2020)0024)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

Poslední aktualizace: 24. srpna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí